Docházkový systém SYSDO je určený především pro malé a střední podniky, které nechtějí, nebo si nemohou dovolit náklady s instalací serverů a aplikací, starajících se o chod docházkového systému. SYSDO běží on-line.

 

Stejně jako jiné systémy svého druhu sleduje přístup a docházku zaměstnanců, nabízí ale daleko více možností pro zaměstnavatele, tak i pro zaměstnance.

 

 

Jak se tyto systémy propojily ?

 

Jednou z významných funkcí AutoGPS je propracovaný systém upozornění na velké množství událostí. SYSDO na tato upozornění může reagovat zaznamenáním přístupu.

 

Typickým příkladem je nadefinovaná geografická oblast "Pracoviště", na kterou je navázáno upozornění "Vstup do oblasti" a "Opuštění oblasti". V systému lze nastavit časový interval a typ přístupu. V různých částech dne se tak může zaznamenávat jiný typ přístupu (ráno příchod, v poledne obědová pauza, odpoledne služební cesta a večer odchod).

 

Díky tomuto provázání získáváte další formu virtuálního terminálu. Tuto funkci oceníte například u zaměstnanců, kteří podstatnou část dne tráví ve služebním voze.

 

Více informací o docházkovém systému SYSDO na www.sysdo.cz