Systém Vám umožňuje monitorování pohybu na mapách serveru s možností vyhodnocení polohy, času a rychlosti s minimálním časovým prodlením. A to včetně možnosti upozornění na překročení maximální povolené rychlosti a vjezdu či výjezdu do/z uživatelem definované oblasti.

Náhled možného zobrazení na závodní trati

 

  • Zobrazení historie jízd na mapách za vybrané období.
  • Automatické zpracování přehledné knihy jízd každého zapojeného vozidla Vás osvobodí od nutnosti vedení papírové evidence, s možností výstupů pro další zpracování (export do jiných aplikací, tisk).
  • Zvýšené zabezpečení vozidla oceníte zejména v případě odcizení vozidla, kdy je možné na mapě velmi rychle určit jeho polohu a zaslat upozornění.