Službu Auto-GPS můžete plnohodnotně využívat i za hranicemi!

Pro zjištění aktuální polohy v zahraničí je možné využít některý z následujících způsobů, či jejich kombinaci:

 

  • jednorázové zjištění polohy pomocí SMS
  • stahováním dat z jednotky přes CSD v nastaveném časovém intervalu (řádově dny)
  • on-line sledováním pomocí GPRS datového přenosu.

 

 

Zjištění polohy pomocí SMS

  • Na SIM kartách stačí aktivovat SMS roaming a předplatit si ve webové aplikaci knihy jízd Auto-GPS určitý počet odeslaných SMS zpráv. Poznámka – u některých předplacených tarifů mohou být SMS již započteny v ceně.
  • Zjištění aktuální polohy vozidla v zahraničí pomocí SMS komunikace.
  • Systém na Vaše přání odesílá dotazovací SMS do vozidla. Vozidlo přes roamingovou síť odpoví údajem o své poloze udávané v souřadnicovém systému WGS84. Tento souřadnicový systém je platný na celém světě.
  • V oblasti západní a střední Evropy je tato poloha vyznačena přímo v mapových podkladech. Přesnost těchto map je většinou až do úrovně ulic jednotlivých měst.

 

Kniha jízd – stahovani dat přes CSD

  •  Na SIM kartách je potřeba aktivovat mezinárodní roamnig. Následně, pokud máte v systému předplacené SMS pro dané vozidlo nebo skupinu vozidel, je možné poslat jednotce pokyn k předání dat ze zahraničí. Po obdržení SMS balíčku jednotka automaticky aktivuje zpětné datové CSD volání a předá serveru Auto-GPS data ze své paměti. Tato data jsou pak zpracovány, zaneseny do knihy jízd a do mapových podkladů celého světa.

ON-LINE kniha jízd, stahování dat přes GPRS

  •  Na SIM kartách je potřeba aktivovat GPRS roaming. ON-LINE údaje o pohybu vozidla jsou pak zaneseny do knihy jízd a do mapových podkladů jako při pohybu vozidla v České republice.

 

Jednotlivé způsoby přenosu dat je možné kombinovat dle přání zákazníka.

 

Zákazník může například na území ČR používat GPRS on-line sledování vozidel a pokud je vozidlo v zahraničí, pouze zjišťovat polohu pomoci roamingových SMS zpráv. Případně může údaje z těchto vozidel na požádání stahovat pomocí roamingového CSD přenosu dat.

 

Vždy záleží na požadované četnosti a specifikaci požadavku na zjišťování aktuální polohy vozidla v zahraničí. Vzhledem k vyšší finanční náročnosti roamingových volání a přenosu dat či posílání SMS doporučujeme tyto aplikace konzultovat s našimi obchodními zástupci.

 

Pokud se má vozidlo trvale pohybovat na území jiného státu než v České republice, je výhodné vložit do HW jednotky Auto-GPS SIM kartu lokálního operátora s aktivovanou GPRS službou. Po patřičném nakonfigurování jednotka předává údaje o své poloze přes GPRS a Internet do centrálního serveru Auto-GPS knihy jízd. Tato data jsou pak zpracovány, zaneseny do knihy jízd a do mapových podkladů celého světa.

 

Je tak například možné připojit jednotky nainstalované ve vozidlech, které se trvale pohybují v Polsku, pokud jsou vybaveny SIM kartou polského operátora poskytující GPRS přenos dat. Tato SIM karta je vždy vlastněna zákazníkem.