Hledáte přehledný systém evidence a zpracování všech dat souvisejících s provozem strojů? Systém AutoGPS pro Vás zajistí komplexní on-line přehled o Vašem strojovém parku. Tedy nejen zjištění aktuální polohy vozidla na mapě, ale i evidenci jízd, nákladů na jízdy a provoz (pohonné hmoty a další náklady), sledování termínů technických kontrol a garančních prohlídek a celou řadu statistických údajů, souvisejících s provozem vozidel a strojů. Aktuální polohy máte pořád k dispozici díky mapám celého světa.

 

Náhled přehledného měsíčního zobrazení v knize jízd

 

  • Automatické zpracování přehlendé knihy jízd každého zapojeného vozidla Vás osvobodí od nutnosti vedení papírové evidence, s možností výstupů pro další zpracování (export do jiných aplikací, tisk). Tuto funkci ocení zejména řidiči, kteří se už nemusí zatěžovat administrativou. Díky systému se navíc vyvarují možných chyb při zadávaní údajů. Samozřejmostí je možnost importu dat z platebních karet čerpacích stanic (CCS, ÖMV, Papoil, Benzina, Slovnaft, Shell,…).
  • Schopnost identifikovat řidiče před každou jízdou nabízí možnost sledovat jejich vytížení, dodržování maximální povolené rychlosti, doby a místa vykonávané práce a povinných přestávek .
  • Zaslání upozornění při provozu stroje mimo stanovenou oblast.
  • Sledování odpracovaných motohodin i v případě, kdy se vozidlo nepohybuje a má zapnutý motor. V porovnání s množstvím odvedené práce tak lze odhalit neefektivní práci obsluhy. Čidlo připojené na vstup jednotky umožní sledovat např. provoz čerpadla, dopravníku atd.
  • Možnost sledování stavu paliva v nádrži speciální sondou zvyšuje přesnost sledování spotřeby a umožňuje odhalení případné manipulace s množstvím paliva.
  • Zvýšené zabezpečení stroje se hodí zejména v případě jeho odcizení, kdy je možné na mapě velmi rychle určit jeho polohu, odposlouchat hovory ve vozidle a v neposlední řadě zablokovat motor vozidla.
  • Statistiky nákladů na provoz vozidla umožňují snadnější vyhodnocení průměrné spotřeby vozidla, počtu najetých kilometrů, odpracovaných motohodin a celkové amortizace vozidla.