Pro zvýšení bezpečnosti, především dětí a seniorů, umožňuje kniha jízd nejen sledování jejich pohybu na mapě, ale i přivolání pomoci v nouzových situacích.

 

Náhled zobrazení cesty osobního trackeru na mapě

 

  • Osobní GPS jednotky dovolují on-line sledování osob a rychlé určení jejich polohy v případě potřeby v reálném čase.
  • Možnost upozornění na mobilní telefon, tablet či PC v případě, že osoba opustí určenou oblast, do takovéto oblasti vstoupí nebo rychlost jejího pohybu překročí stanovenou mez.
  • Pomoc v nouzi znamená, že pouhým stiskem tlačítka na GPS jednotce je možné vyslat informaci o tísňovém stavu na určené telefonní číslo či aktivovat hlasové volání na toto číslo.
  • Dohled zaměstnanců, např. příslušníků ostrahy objektů při provádění obchůzek, je jednoduchý a rychlý přehled o pohybu zaměstnaců a plnění stanovených úkolů dle časového rozvrhu nebo jiných parametrů. Lze nastavit informační zprávy při překročení hranice vymezené zóny "GeoFence". Máte také možnost zpětného dohledání dle datumu a času.
  • Přehled o pohybu osob ale i zvířat poksytuje všechny možnosti vyhodnocování a statistiky, které kniha jízd poskytuje.

 

Trackery vhodné pro osobní dohled, pomoc v nouzi:

GL200 GT500 GT300