Hledáte přehledný systém evidence a zpracování všech dat souvisejících s provozem vozidel? Systém Auto-GPS pro Vás zajistí komplexní on-line přehled o Vašem vozovém parku – aktuální polohy vozidel na mapě, evidenci jízd, nákladů na jízdy (a to nejen pohonné hmoty, ale i další náklady), sledování termínů technických kontrol a garančních prohlídek a celou řadu statistických údajů, souvisejících s provozem vozidel. Aktuální polohy Vašich vozidel máte pořád k dispozici díky mapám celého světa. 

 

Náhled zobrazení jízdy

 

  • On-line zobrazení polohy vozidla nebo všech vozidel skupiny na mapě Vám umožní udržet přehled o pohybu Vašich vozidel.
  • Automatické zpracování přehledné knihy jízd každého zapojeného vozidla Vás osvobodí od nutnosti vedení papírové evidence, s možností výstupů pro další zpracování (export do jiných aplikací, tisk). Tuto funkci ocení zejména řidiči, kteří se už nemusí zatěžovat administrativou. Díky systému se navíc vyvarují možných chyb při zadávání údajů. Identifikace služebních a soukromých jízd Vám umožní přesnou fakturaci soukromých jízd zaměstnancům a omezí možnosti zneužití služebního vozidla pro soukromé účely.
  • Schopnost systému identifikovat řidiče před každou jízdou nabízí možnost sledovat aktivity řidičů – vytížení, dodržování maximální povolené rychlosti, povinných přestávek, vjezdu či výjezdu z uživatelem definované oblasti, včetně vytvoření cestovního příkazu.
  • Statistiky nákladů na provoz vozidla Vám nabízejí snadnější vyhodnocení průměrné spotřeby vozidla, počtu najetých kilometrů a celkové amortizace vozidla. Samozřejmostí je možnost importu dat z platebních karet čerpacích stanic (CCS, ÖMV, Papoil, Benzina, Slovnaft, Shell,…).
  • Zvýšené zabezpečení vozidla se hodí pro případy jeho odcizení, kdy je možné na mapě velmi rychle určit polohu vozu, případně odposlouchat hovory ve vozidle a v neposlední řadě aktivovat imobilizér vozidla.
  • Všechna data jsou přehledně zobrazena v náhledech a grafech, takže uživatel si může jednoduše vytvořit přehledný report.
  • Autopark – Kniha jízd – data GPS můžete exportovat do softwaru Autopark – Kniha jízd od firmy Autologis, kde si je rovněž můžete prohlížet.

Náhled nastavení generování reportů