Hledáte přehledný systém evidence a zpracování všech dat souvisejících s provozem vozidel? Systém Auto-GPS pro Vás zajistí komplexní on-line přehled o Vašem vozovém parku – aktuální polohy vozidel na mapě, evidenci jízd, nákladů na jízdy (a to nejen pohonné hmoty, ale i další náklady), sledování termínů technických kontrol a garančních prohlídek a celou řadu statistických údajů, souvisejících s provozem vozidel. Aktuální polohy Vašich vozidel máte pořád k dispozici díky mapám celého světa. 

 

Náhled úvodu knihy jízd s výběrem vozidel / trackerů

 

  • Automatické zpracování přehledné knihy jízd každého zapojeného vozidla Vás osvobodí od nutnosti vedení papírové evidence, s možností výstupů pro další zpracování (export do jiných aplikací, tisk). Tuto funkci ocení zejména řidiči, kteří se už nemusí zatěžovat administrativou. Díky systému se navíc vyvarují možných chyb při zadávání údajů. Identifikace služebních a soukromých jízd Vám umožní přesnou fakturaci soukromých jízd zaměstnancům a omezí možnosti zneužití služebního vozidla pro soukromé účely.
  • On-line zobrazení polohy vozidla nebo všech vozidel skupiny na mapě Vám umožní udržet přehled o pohybu Vašich vozidel.
  • Schopnost systému identifikovat řidiče před každou jízdou nabízí možnost sledovat aktivity řidičů – vytížení, dodržování maximální povolené rychlosti, povinných přestávek, vjezdu či výjezdu z uživatelem definované oblasti, včetně vytvoření cestovního příkazu.
  • Systém zasílá upozornění při odbočení vozidla mimo stanovenou trasu a při příjezdu/odjezdu do/z určené oblasti.
  • Sledování odpracovaných motohodin i v případě, kdy se vozidlo nepohybuje a má zapnutý motor.
  • Možnost sledování stavu paliva v nádrži speciální sondou zabezpečuje vyšší přesnost sledování spotřeby a odhalení případné manipulace s množstvím paliva.
  • Zvýšené zabezpečení vozidla se hodí pro případy jeho odcizení, kdy je možné na mapě velmi rychle určit polohu vozu, případně odposlouchat hovory ve vozidle a v neposlední řadě aktivovat imobilizér vozidla. Díky indikaci stavu čidla připojeného na vstup jednotky můžete sledovat např. otevření dveří i při vypnutém motoru.
  • Statistiky nákladů na provoz vozidla Vám nabízejí snadnější vyhodnocení průměrné spotřeby vozidla, počtu najetých kilometrů a celkové amortizace vozidla.